Marine and coastal engineering

Multiconsult has harbour planning in vulnerable and arctic areas of specialty. We assist with services related to marine engineering and have expertise in wave…

07-10-2014

Structural engineering

Multiconsult has a large team of highly experienced specialists in design of steel structures. We do design and analysis of both onshore and offshore…

Solenergi – Bygg

Høsting av solenergi med solceller eller solfangere er viktig for energieffektive bygg. Kunnskap om lokalt klima, solenergisystemer og bygningsfysikk er viktig kompetanse for å…

29-07-2014

VVS Energi- og klimateknikk

VVS-miljøet i Multiconsult har eksistert siden 1971 og har opparbeidet lang erfaring og planlegging av store og små prosjekter i Norge og internasjonalt og…

06-07-2014

Geoteknikk

Multiconsult har et av Norges aller største og beste miljøer innen rådgiving og geoteknisk prosjektering. Med mer enn 75 års erfaring har selskapet en…

Eiendomsledelse

Eiendomsledelse handler om å lede og styre eiendom og støttetjenester for å oppnå størst mulig nytteverdi for eier, bruker og samfunnet. Multiconsult er i…

05-07-2014

Bygningsforvaltning

Norge har bygningsmasse i størrelsesorden 325 mill. kvm med en samlet verdi på over 3000 mrd. kroner. Multiconsult er Norges ledende fagmiljø innen bygningsforvaltning…

Brannsikkerhet

Myndighetene har et stort fokus på brannsikkerhet og kravene til dokumentasjon av brannsikkerhet blir stadig skjerpet. Dette åpner for ukonvensjonelle løsninger, hvor Multiconsults er…

04-07-2014

Miljøkartlegging og konsekvensutredninger

Hensynet til miljø, naturressurser og samfunn er sentralt i alle typer utbyggingsprosjekter. Herunder er det krav til utredning av bl.a. biologisk mangfold, verneinteresser, friluftsliv,…

22-06-2014

Miljøgeologi

Miljøgeologi er et stadig voksende fagfelt som omhandler naturmiljø og påvirkning fra forurensning i grunnen. Solid teoretisk kunnskap og lang erfaring setter Multiconsults miljøgeologer…