Multiconsult - Bygg og eiendom - Eiendomsledelse - Multimap | Illustrasjon: Multiconsult

multiMap - Hjelpemiddel for strategiske bygningsanalyser og porteføljevurderinger | Illustrasjon: Multiconsult

Eiendomsledelse

Eiendomsledelse handler om å lede og styre eiendom og støttetjenester for å oppnå størst mulig nytteverdi for eier, bruker og samfunnet. Multiconsult er i dag landets ledende fagmiljø på dette området.

Rådgivningen omfatter både tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter i grensesnittet mellom bygg og eiendom og virksomhet. Multiconsult tilbyr tjenester i alle faser, men hovedfokus er rettet mot de tidlige fasene og mot drift- og forvaltningsfasen.

Multiconsult har gjennom flere tiår vært en pådriver for utviklingen av fagområdet i Norge, fra bygningsforvaltning og FDV som begreper på 1980-tallet, via FDVUS/Facilities Management (FM) og til Eiendomsledelse i dag. Multiconsult er i dag landets ledende fagmiljø på dette området.

Multiconsults rådgivere arbeider i tett samarbeid med kunden og sammen hentes egen kompetanse og ideer ut fra kundebedriften. Ved å kombinere dette med Multiconsults spesialkompetanse utvikles gode løsninger med eierskap i organisasjonen.

Fagmiljøet i Multiconsult har et stort faglig engasjement og utvikler bransjen gjennom å:

 • Være aktive deltagere i nasjonale og internasjonale bransjefora.
 • Delta i utvikling og revisjon av norske og internasjonale bransjestandarder.
 • Bidra til en sunn kompetanseutvikling gjennom å undervise på universitet og høgskoler, samt være foredragsholdere på kurs og konferanser.
 • Engasjere seg i forskning og utviklingsprosjekter

Typiske tjenester som tilbys:

 • Tidligfaserådgivning og livsløpsanalyser
  • Kravspesifikasjon for tilpasningsdyktighet
  • Levetidsvurderinger og LCC
 • FDVU- rådgivning i byggeprosjekter
  • Premisser for FDVU i prosjektgjennomføring
  • Merkesystemer og FDVU dokumentasjon
 • Porteføljeforvaltning og -utvikling
  • Strategiske bygningsanalyser/porteføljevurderinger (MultiMap)
  • Mulighetsstudier
  • Vedlikeholdsplanlegging
 • Endrings- og forbedringsprosesser
  • Strategi- og policy for eiendomsforvaltning
  • Omstillingsprosesser/organisering
  • Lokalisering og effektivisering
  • Konkurranseutsetting/SLA
  • Leietakerrådgivning
 • Eiendomsøkonomi og benchmarking
  • Nøkkeltall FDV – Multiconsult har egen database med kostnadsnøkkeltall og oppraderingskostnader
  • LCC/alternativsvurderinger
  • Usikkerhetsanalyser
  • Benchmarking- og benchlearningsprosesser