Landskapsarkitektur

Multiconsult har profilert seg sterkt innen utvikling av urbane utemiljøer, grøntanlegg, by- og tettstedsutvikling og samferdsel. Landskapsarkitektur er representert i alle regionene hvor Multiconsult…

21-06-2014

Solenergi

I løpet av 45 minutter mottar jordkloden strålingsenergi fra solen tilsvarende hele menneskehetens årlige energiforbruk. Multconsult har både kunnskapen og erfaringen som trengs for…

Energibruk og bygningsfysikk

Multiconsult har som første rådgiverselskap valgt å kombinere kompetanseområdene energibruk og bygningsfysikk, og selskapets samlede fagmiljø er unikt i Norge.

20-06-2014

Arealplan og utredning

Multiconsult har et stort og veletablert fagmiljø innenfor arealplanlegging og utredninger. Fagmiljøet har kompetanse til å gjennomføre planprosesser for alle typer tiltak, og jobber…

Akustikk, støy og vibrasjon

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at det skal være gode lydforhold der vi oppholder oss, enten det er romakustikk i teater, konsertsal, kontorer,…

Miljøstyring av bygg

Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet og kravene blir strengere. Multiconsult følger utviklingen og har samlet kompetanse…

17-06-2014

SHA- og miljøledelse

Multiconsult har i flere år arbeidet systematisk for å bygge opp spesialkompetanse på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø og har flere…

Akustikk – støy – vibrasjon

Gode lydforhold er når operatører på oljeplattformer kan kommunisere tydelig med hverandre, og når lydtekniske løsninger sørger for at hørselskader unngås i arbeid med…

Spesialtjenester

Multiconsult utfører en rekke spesialtjenester for olje- og gassnæringen. Vi har spesialister som jobber world-wide innen områder som støy, vibrasjon og akustikk, HVAC, commissioning,…

13-06-2014

Prosjektledelse

Prosjektering- og byggeledelse