Fornebu S bygg eiendom solceller solenergi

Fornebu Senter

Solenergi – Bygg

Høsting av solenergi med solceller eller solfangere er viktig for energieffektive bygg. Kunnskap om lokalt klima, solenergisystemer og bygningsfysikk er viktig kompetanse for å finne den beste løsningen. Solenergiteamet i Multiconsult har både erfaringen og kunnskapen som trengs for at ditt prosjekt skal bli vellykket.

Solenergi kan høstes både på bygg og i store solparker. Hvis du egentlig er interessert i større solparker kan du lese mer om det her.

Solenergiteamet til Multiconsult har solid erfaring fra alle nødvendige fagdisipliner innen høsting av solenergi i og på bygg. Vi har Norges sterkeste fagmiljø innen bruk av solenergi, og våre medarbeidere er vant til å jobbe i tverrfaglige team.

Identifiserer potensialet

Når solenergi skal høstes i eller på bygninger blir det ofte vår oppgave å identifisere potensialet for energihøsting. Det første som må gjøres er å kartlegge det lokale klimaet, og dernest må egnede flater for solenergihøsting identifiseres. For nye bygg assisterer vi ofte arkitekten helt fra startfasen slik at bygget får en form og orientering som gjør at bygget oppfyller eventuelle energikrav. I slike prosesser bistår vi både med systemsimulering av solenergianlegget og energiforbruket i bygget. Balansen mellom forbruk og produksjon er gjerne utfallsgivende for om det skal benyttes solceller eller solfangere og for hvilket omfang anlegget skal få. Likeledes er viktig at plassering av solceller og solfangere sees i sammenheng med behov for dagslys og solskjerming, uten at det må inngås kompromisser med arkitekturen.

For at solenergianlegget blir slik du vil ha det og at det virker som det skal, hjelper vi deg både med kravspesifisering, innhenting av anbud og testing og oppfølging av leveransen.

Ved siden av å samarbeide tett med norske forskningsmiljøer er Multiconsult medlem av Glava Energy Center og Norsk Solenergiforening.

Tjenester i alle faser i et solenergiprosjekt

Vi utfører rådgivertjenester i alle faser av et solenergiprosjekt. Fra tidlig fase rådgivning til detaljprosjektering, bygging og oppfølging. Vi kan også være en uavhengig rådgiver ved salg og kjøp av eksisterende anlegg.

 • Prosjektutvikling
 • Veiledning for arkitekter
 • Kartlegging av lokale solenergiressurser med Meteonorm, PVGIS, Satel-light, med mer.
 • Befaring og vurdering av lokalitetens skikkethet for solenergiproduksjon
 • Produksjonsestimering med simuleringsverktøyene PVSyst (solceller) og T*Sol (Solfangere)
 • Utarbeiding av tegningsunderlag, for både skisse- og detaljprosjekt
 • DC- og AC-design
 • Optimalisering med hensyn til arealbruk, energiproduksjon og kostnader
 • Identifisering av optimalt teknologivalg / teknologivurdering
 • Integrering i bygninger (tak, fasade, vinduer, solskjerming)
 • Dimensjonering av batteripakker for isolerte anlegg
 • Integrasjon med Smart-grid og demand side respons