Geoteknikk

Multiconsult har et av Norges aller største og beste miljøer innen rådgiving og geoteknisk prosjektering. Med mer enn 75 års erfaring har selskapet en omfattende referanseliste innenfor fagfeltet.

Geoteknikk er et stadig voksende fagfelt som omhandler kunnskap om hvordan bygge sikkert på, eller i, jord eller løsmasser. Dette kan være konstruksjoner på land eller på sjøbunnen, som for eksempel høyhus, bruer, industrianlegg, veganlegg, samt offshore installasjoner som plattformer, vindmøller og subsea- konstruksjoner. Solid teoretisk kunnskap og lang praktisk erfaring gjør Multiconsult i stand til å løse problemer knyttet til et bredt spenn av prosjekter.

Selskapets store geoteknikkmiljø opererer både til lands og vanns – og dekker også undersøkelser i felt og i laboratorium. Fagmiljøet har dessuten lang erfaring med kvikkleireproblematikk, skred og jordskjelvvurderinger. Geoteknikk i Multiconsult utfører oppdrag over hele Norge og har i tillegg bred internasjonal erfaring.

Multiconsults har kompetanse for å håndtere de fleste problemstillinger innenfor geoteknisk prosjektering og utførelse – ikke minst innen håndtering av kompliserte tverrfaglige byggeprosjekter. I oppdragene legges det stor vekt på helhetlige og kostnadseffektive løsninger som også ivaretar hensynet til miljø, sikkerhet og økonomi.

Tjenester

 • Multiconsult har lang erfaring innen:
 • Vi har lang og solid erfaring innen:
 • Grunnundersøkelser på land og til sjøs
 • Laboratorieundersøkelser
 • Fundamentering
 • Peledimensjonering samt rammeanalyser og -målinger (PDA)
 • Utgravinger, fyllingsarbeider og byggegroper
 • Stabilitetsberegninger
 • Setningsberegninger
 • Kvikkleireproblematikk
 • Jordskjelv og jord-struktur samvirke
 • Fundamentering av marine konstruksjoner
 • Numerisk analyse
 • Prosjektering, byggeledelse og oppfølging av prosjekterte løsninger