VVS Energi- og klimateknikk

VVS-miljøet i Multiconsult har eksistert siden 1971 og har opparbeidet lang erfaring og planlegging av store og små prosjekter i Norge og internasjonalt og selskapet har flere medarbeidere med mer enn 30 års erfaring innenfor rådgivning og prosjektering.

VVS-miljøet i Multiconsult har eksistert siden 1971 og har opparbeidet lang erfaring og planlegging av store og små prosjekter i Norge og internasjonalt. og vi har flere medarbeidere med mer enn 30 års erfaring innenfor rådgivning og prosjektering.

og miljøteknikk består av en god blanding av yngre og eldre medarbeidere med solid og variert bakgrunn innenfor alle relevante områder i fagfeltet. Med over 100 rådgivere innen fagfeltet, utgjør Multiconsult en betydelig ressurs tekniske rådgivningsmiljøet i Norge.

Multiconsults medarbeidere arbeider kontinuerlig med oppdrag innenfor en rekke felter av svært forskjellige karakter. Spesielt nevnes selskapets kompetanse innenfor fjernvarme, inneklima og varmepumpeteknikk. Multiconsult tilbyr tjenester i alle faser et prosjekt – fra  tidligfase rådgivning til detaljprosjektering.

Multiconsult har godkjennelse i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante og bygningsloven som dekker ansvarsområdene prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.

Tjenester

Selskapets tjenestene dekker følgende områder:

 • Varmeanlegg
 • Ventilasjonsanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Sprinkleranlegg
 • Avfallsanlegg
 • Gassanlegg
 • Trykkluftsanlegg
 • Fjernvarme
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
 • Tilstandskontroll av VVS-tekniske anlegg
 • Byggherreombud
 • Teknisk byggeledelse