Kyst og marin

Multiconsult har havneplanlegging i utsatte og arktiske områder som spesialitet.

03-06-2014

Vann og Avløp

En sikker vannforsyning og en miljøriktig avløpshåndtering er en grunnleggende forutsetning for vår høye levestandard. Forventede klimaendringer stiller dessuten nye og skjerpede krav til…

Arktisk og kaldt klima engineering

Multiconsult har spesiell kompetanse innen arktisk og kaldt klima og marin teknikk.

Elektroteknikk

Verden utsettes for et voksende behov for velfungerende og samhandlende tekniske systemer - og energieffektive løsninger. Som følge av dette er det en økende…

28-05-2014

Lysdesign

Multiconsult tilbyr spisskompetanse på lys og belysning innenfor alle typer områder, både innendørs og utendørs. Fagmiljøet fungerer som bindeledd mellom arkitekt, elektroingeniør, byggherre og…