Multiconsult - Miljø og naturressurser - Tjensester - Akustikk støy vibrasjon

Multiconsult - Akustikk, støy og vibrasjon

Akustikk, støy og vibrasjon

Samfunnet blir stadig mer opptatt av at det skal være gode lydforhold der vi oppholder oss, enten det er romakustikk i teater, konsertsal, kontorer, kino, undervisningsrom eller beskyttelse mot støy fra vegtrafikk, vindmøller, ventilasjonsanlegg eller naboens stereoanlegg.

Multiconsults akustikk-miljø er et av Norges største og ledende fagmiljø innen akustikk, støy og vibrasjoner – og selskapet gjennomfører oppdrag i hele Norge.

Til sammen har selskapet over 30 spesialrådgivere innen dette fagområdet. Bakgrunnen til den enkelte er variert og allsidig. Her finner du både siviliingeniører, ingeniører, audiologer, naturforvaltere, journalister – og operasangere.

I selskapet finnes kompetanse for alle faglige problemstillinger knyttet til akustikk, støy og vibrasjoner, inklusive ledelse av større sammensatte oppgaver.

Multiconsult har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse  i henhold til plan- og bygningslovgivningen for  lydtekniske forhold som dekker ansvarsområdene prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.

Tjenester

Multconsult utfører tjenester i alle faser av et prosjekt fra konsekvensutredning og tidligfase-rådgivning, via  detaljprosjektering til etterkontroll med målinger.

Tjenestene dekker områdene:

  • Bygningsakustikk
  • Romakustikk
  • Elektroakustikk
  • Støy/vibrasjoner fra tekniske installasjoner
  • Støy fra samferdsel som vei, jernbane og fly
  • Bygge- og anleggsstøy
  • All utendørs støy

Multiconsult utarbeider dokumentasjon til alle faser av byggesaker og utbyggingsprosjekter, og beregner lyd fra alle typer støykilder og lager støykotekart for større og mindre områder.

I tillegg tilbys også undervisning, kurs og foredrag etter behov, og har blant annet bistått entreprenører, høgskoler, byggherrer og arkitekter.