Multiconsult Samferdsel vei prosjekt

1/4

Flyplassvegen | Foto: Lars Ivar Welle Nilssen

2/4

Kryss Harpefoss | 3D modell: Multiconsult

3/4

Fotomontasje (Langs E39 på Forus) | Fotomontasje: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel vei E6 Frya - Vinstra

4/4

E6 Frya - Vinstra | 3D modell: Multiconsult

Roads

Samferdsel generelt og vegbygging spesielt er blitt et stort satsningsområde i Norge de senere årene. Med vår kompetanse og kapasitet bidrar Multiconsult til å løse samfunnets utfordringer og behov innen et stadig økende marked.

Vårt Fagmiljø består av sivilingeniører, ingeniører og landskapsarkitekter med varierende bakgrunn, erfaring og kompetanseområder. Flere av våre ansatte har tidligere arbeidserfaring fra Statens vegvesen, ulike kommuner samt fra andre rådgivende firma.  Vi har spisskompetanse på bruk av 3D-verktøy og bidrar aktivt til utvikling av arbeidsmetodikk og verktøybruk innen 3D-prosjektering. I tidlig fase bidrar vi til å finne gode løsninger for komplekse veg- og gateanlegg. I prosjekteringsfasen har vi fokus på å finne riktige utførelsesmetoder med tanke på sikker og rasjonell anleggsgjennomføring, miljøhensyn og riktig kvalitet i løsningsvalg.

Tverrfaglig prosjektering er en naturlig del av vår hverdag og vi har gode rutiner for grensesnitthåndtering mellom de involverte disiplinene i et typisk vegprosjekt. 3D-modeller er et naturlig verktøy for tverrfaglig kontroll og til å planlegge tverrfaglig gjennomføring.

Innenfor vegprosjektering arbeider Multiconsult hovedsakelig med store og komplekse prosjekt. Multiconsult er totalleverandør av komplette planer for vegutbygging, hvilket involverer mange disipliner.

Våre tjenester omfatter:

  • Detalj-/reguleringsplan for veger, gater og plasser
  • Byggeplan og anbudsdokumenter for veg- og gateprosjektering og parkeringsanlegg
  • Byggeplan og anbudsdokumenter for serviceanlegg
  • Kostnadsoverslag
  • Usikkerhetsanalyser
  • Oppfølging i byggetiden
  • Byggeledelse
  • Trafikkstøy