Ytre Vikna | Foto: Multiconsult

Must Energi – Vindkraft

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle prosjekter.

Must energi – Vindkraft er et svært attraktivt sommerprosjekt for studenter som vil være en del av landets ledende rådgivningsmiljø innen vindkraft.  I løpet av sommeren skal et team av studenter gjennomføre et vindkraftrelatert studie knyttet til et av Multiconsults vindkraftprosjekter.

Multiconsult er landets ledende rådgivningsfirma innenfor vindkraft, og har de siste årene vært involvert i utviklingen de største nasjonale vindkraftverkene.

I Must energi – vindkraft legges det opp til at teamet skal være tverrfaglig slik at det er mest mulig komplett i forhold til oppgavene som skal løses. Deltagelse i sommerprogrammet lønnes som en vanlig sommerjobb i Multiconsult og alle utgifter i forbindelse med feltreise vil bli dekket.

Studentene som deltar på Must energi – vindkraft er 4. års masterstudenter innen energi- og miljørelaterte fag. Teamet samarbeider tett med våre fagmiljøer, og vil bli veiledet av Multiconsults seniorrådgivere.

Bransjens mest spennende sommerjobb innen vindkraft?

Stillingsutlysninger for alle våre Must sommerprogrammer publiseres som ledige stillinger i begynnelsen av januar 2015.