Must Energi Vannkraft

Must energi vannkraft 2012

Must Energi – Vannkraft

Deltakelse i ett av våre Must sommerprogrammer er en unik anledning for deg som ønsker å teste din kompetanse i et av Multiconsults reelle prosjekter.

I Must energi – vannkraft skal et team bestående av fire studenter gjennomføre et vannkraftrelatert studie i et reelt prosjekt.

Multiconsult er et av landets største konsulentselskap innen både nasjonal og internasjonal vannkraft. Flertallet av våre prosjekter er utenfor Norges grenser, hovedsakelig i sørlige Afrika, Himalayaregionen og sør-østlige Europa.

Vi legger derfor til rette for at yngre ansatte skal kunne få en internasjonal karriere hos oss.

I Must energi  – vannkraft legges det opp til at studentteamet skal være tverrfaglig, slik at det er mest mulig komplett i forhold til oppgavene som skal løses. Deltagelse i sommerprosjektet lønnes som en vanlig sommerjobb i Multiconsult og alle utgifter i forbindelse med feltreise vil bli dekket.

Studentene som deltar på Must energi – vannkraft er 3. og 4. års studenter innen vannkraft- og energirelaterte studier (spesifikt bygg, maskin, elkraft, hydrologi, energiplanlegging, geoteknikk, geologi, miljø, sosialvitenskap, økonomi og ledelse).

Bransjens mest spennende sommerjobb?

Stillingsutlysninger for alle våre Must sommerprogrammer publiseres som ledige stillinger i begynnelsen av januar 2015.