Breivoll gangbru. Illustrasjon av Multiconsult

1/5

Breivoll gangbru. Illustrasjon av Multiconsult

Øvre Sund Bru , Drammen

2/5

Øvre Sund bru, Drammen

Samferdsel vei - Sarpsborg gangbru - 1390x576px Designkonkurranse

3/5

Sarpsborg gangbru (Designkonkurranse)

4/5

Tresfjord bru

Multiconsults - Flekkefjord gangbru - 1390x576px

5/5

Flekkefjord gangbru

Bridges

I Multiconsult har vi et kreativt og erfarent brumiljø. Vi tar med oss kompetanse og lærdom fra over 40 år med komplekse betongkonstruksjoner offshore når vi skal være med på å utvikle fremtidens kryssinger.

For å finne den mest optimale løsningen under prosjektering av bruer samarbeider vi tett med arkitekter samt det øvrige samferdselsmiljøet internt i Multiconsult. Flere fagmiljøer bidrar for å finne det beste alternativet med hensyn til miljø, estetikk, økonomi og trafikkavvikling i anleggsperioden. Vi kan også tilby geoteknikere som bistår med vurderinger for å finne de mest hensiktsmessige fundamenteringsløsningene.

Vi jobber med ulike typer bruer, fra de mer standardbruer til bevegelige bruer og studie av større flytebruer for kryssing av brede, dype fjorder. Flesteparten av bruene vi har prosjektert er betongbruer, men vi har også mye erfaring med stålbruer.

Multiconsult er blant de ledende i bruk av 3D- modellering i prosjekteringen. Vi kan også tilby 3D- illustrasjoner av løsninger, for eksempel når flere brualternativer skal vurderes mot hverandre.