Kryssområdet ved Verpen | 3D-modell: Multiconsult/Vianova

Trafikk og Transport

Gode samferdselstiltak gir samfunnet den nødvendige mobilitet. Forskjellige trafikantgrupper har ulike behov, og det å skape sikre og fleksible transportløsninger som dekker alle former for trafikk og de forskjellige gruppenes behov innenfor begrensede arealer, er en utfordring.

Innenfor Trafikk og Transport arbeider Multiconsult med alt fra store og komplekse tverrfaglige veiprosjekter i milliardklassen til mindre utbygginger.

Vår kompetanse, erfaring og tverrfaglighet gjør at vi kan bidra i de fleste prosjekter og faser. Sammen med Analyse & Strategi utgjør vi et av Nordens største og mest spennende fagmiljø innen Trafikk og Transport. Vi arbeider med trafikale problemstillinger av de fleste størrelser og faser av et prosjekt, fra idé til realisering. Felles for mange av våre oppgaver er tverrfagligheten i oppdragene som krever at våre medarbeidere arbeider i team med andre fagområder for å komme fram til gode helhetlige løsninger.

Vi har kompetanse innenfor en rekke ulike problemstillinger knyttet til trafikk og transport, og vi benytter i prosjektarbeid avansert verktøy som geografiske informasjonssystemer ArcGIS/Network Analyst, samt trafikkberegnings og -simuleringsverktøy som Aimsun, VISSIM og SIDRA. Digital 3D-visualisering benyttes i økende grad som et viktig hjelpemiddel.

Multiconsults tjenester omfatter:

 • Trafikk- og transportanalyser
 • Trafikksimulering og transportmodeller, inkl. 3D-visualisering
 • Løsningsutvikling, valg av veg- og trafikksystem
 • Dimensjonering av veg- og trafikkanlegg, kapasitetsberegninger
 • Intelligente transportsystemer og -tjenester (ITS)
 • Trafikkstyring og signalanlegg
 • Kollektivtrafikk og terminaler
 • Parkeringsanlegg
 • Transportlogistikk
 • Mobilitetsplanlegging
 • Risikoanalyser, trafikksikkerhetstiltak og TS-revisjoner