Multiconsult Samferdsel Bane Moss hensetting

Foto: Multiconsult

Terminalløsninger og rangerbanegårder

Multiconsult har stor kunnskap og erfaring på området og har de siste årene vært inne i en rekke terminaler både på utredning, hovedplan og prosjekteringsnivå.

Utredning, planlegging og prosjektering av godsterminaler og rangerbanegårder er ofte komplekse, plan-prosessene tidkrevende og planene har stor offentlig interesse.

Usikkerheten er størst i de tidlige fasene, det er da de store beslutningene må tas. God løsninger krever god kompetanse på kunnskap om det å operere og drifte av terminaler/rangerbanegårder. Kunnskap om jernbane og godslogistikk står sentral.

Dette stiller store krav til rådgivere og planleggere, samt forutsetter god samhandling mellom oppdragsgiver, offentlige aktører, ulike rådgivere, arkitekter og konsulenter.