Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen

1/2

Evenstad | Foto: FUSen

Multiconsult Energi Solenergi Evenstad Foto FUSen Bjørn Troud

2/2

Evenstad | Foto: FUSen

Solenergi

I løpet av 45 minutter mottar jordkloden strålingsenergi fra solen tilsvarende hele menneskehetens årlige energiforbruk. Multiconsult har kunnskapen og erfaringen som trengs for å kunne utnytte denne ressursen, enten det er snakk om produksjon av varmtvann eller elektrisitet.

Med vår solide erfaring innenfor energibruk og bygningsfysikk gjør vi en totalvurdering av bygningskroppen og bygningens energisystem i de tilfellene hvor det ønskes en bygningsintegrert løsning.

Multiconsult tilbyr multidisiplinær rådgivning til både offentlige og private kunder med aktiviteter innenfor solenergi. Våre konsulenter har lang erfaring innen solenergi og vi tilbyr våre tjenester i hele størrelsesspekteret og i alle prosjektfaser.

Solfangere lagrer solenergi i form av varme og kan benyttes i store eller små systemer i kombinasjon med andre varmekilder, eller i store parker som tilknyttes et fjernvarmenett. Solceller omdanner solenergien til elektrisk energi og kan også benyttes i små eller store systemer.  De kan ettermonteres på et bygg eller inngå som en del av bygningskroppen. I sørligere strøk med høyere solenergiressurser og strømpriser enn i Norge vil store solparker kunne levere kraft inn på nettet.

Multiconsults ekspertise dekker alt fra små anlegg på noen få kW til store parker med flere MW.

Nøkkelreferanser

  • Solar Park Clusters in Poland, 30MWp, skisseprosjekt og prosjektutvikling
  • Powerhouse 1, 1MWh Skisseprosjekt
  • Høyskolen i Hedmark Evenstad, 70 kWp, Forprosjektering og innkjøp
  • Økern Sykehjem, 130 kWp, systemdesign
  • Agder Energi, 45 kWp

Prosjektledelse, byggeledelse

  • Kiwi Auli, 150 kWp, skisseprosjekt og innkjøp
  • Bugala Island, 1 MWp (off-grid)

Forprosjektering

  • Vitale Dale, 590 m2 Solfanger

Forprosjektering

  • Fornebu Senter, 150 kWp