Multiconsult - Miljø og naturressurser - Solenegi | Foto: Bjørn Thorud, Multiconsult

1/2

Oppsettelse av solfangere | Foto: Bjørn Thorud, Multiconsult

Multiconsult - Miljø og naturressurser - Solenergi | Foto_Øystein-Holm

2/2

Multiconsult solenergi | Foto: Øystein B. Holm, Multiconsult

Solenergi

I løpet av 45 minutter mottar jordkloden strålingsenergi fra solen tilsvarende hele menneskehetens årlige energiforbruk. Multconsult har både kunnskapen og erfaringen som trengs for å kunne utnytte denne ressursen. Multconsults tjenester dekker alt fra små anlegg på noen få kW til store parker med flere MW.

Det er en myte at vi ikke har nok sol i Norge til å utnytte solenergien. Hvert år mottar hver kvadratmeter i Norge mellom 700 og 950 kWh med strålingsenergi fra sola. Denne energien kan utnyttes til oppvarming eller elektrisitetsproduksjon. Internasjonalt vokser solenergiindustrien årlig med mellom 20 og 100 %, og dette har medført en kraftig kostnadsreduksjon. Både solceller og solfangere begynner derfor å bli interessant også i Norge.

Multiconsult tilbyr multidisiplinær rådgivning til både offentlige og private kunder med aktiviteter innenfor solenergi. Våre konsulenter har lang erfaring innen solenergi, både fra leverandørindustrien og bygging av små og store solenergi. Mulitconsult tilbyr sine tjenester i hele størrelsesspekteret og i alle prosjektfaser.

Fagmiljøet i Multiconsult består av elektroingeniører, energibruk og bygningsfysikere, spesialister i termisk energi, arkitekter, økonomer, systemingeniører og byggeledere.

Multiconsult kan levere solenergianlegg i alle størrelser og tar prosjektet fra idé til produksjon. Selskapets solenergimiljø evaluerer relevante teknologier og designer anlegget, og basert på dette lages et produksjonsestimat. Videre kan Multiconsult optimalisere design av anlegget basert på kostnader, arealutnyttelse eller kWh-pris. Prosjektledelse og byggeledelse kan naturligvis også tilbys.

Dersom du kjøper et nøkkelferdig anlegg kan multiconsult også utføre en due diligence for å sikre riktig pris for riktig kvalitet.

Tjenester:

Vi utfører rådgivertjenester i alle faser av et solenergiprosjekt. Fra tidlig fase rådgivning til detaljprosjektering, bygging og oppfølging. Vi kan også være en uavhengig rådgiver ved salg og kjøp av eksisterende anlegg:

 • Kartlegging av lokale solenergiressurser med Meteonorm, PVGIS, Satel-light, med mer.
 • Befaring og vurdering av lokalitetens skikkethet for solenergiproduksjon
 • Produksjonsestimering med simuleringsverktøyene PVSyst (solceller) og T*Sol (Solfangere)
 • Utarbeiding av tegningsunderlag, for både skisse- og detaljprosjekt
 • DC- og AC-design for solkraftanlegg
 • Optimalisering med hensyn til arealbruk, energiproduksjon og kostnader
 • Identifisering av optimalt teknologivalg
 • Integrering i bygninger (tak, fasade, vinduer, solskjerming)
 • Dimensjonering av batteripakker for isolerte anlegg
 • Due Diligence

Nøkkelreferanser:

 • Solar Park Clusters in Poland, 30MWp | Skisseprosjekt og prosjektutvikling
 • Powerhouse 1, 1MWh | Skisseprosjekt
 • Høyskolen i Hedmark Evenstad, 70 kWp | Forprosjektering og innkjøp
 • Økern Sykehjem, 130 kWp | Systemdesign
 • Agder Energi, 45 kWp | Prosjektledelse, byggeledelse
 • Kiwi Auli, 150 kWp | Skisseprosjekt og innkjøp
 • Bugala Island, 1 MWp (off-grid) | Forprosjektering
 • Vitale Dale, 590 m2 Solfanger | Forprosjektering
 • Fornebu Senter, 150 kWp | Forprosjektering