Prosjektledelse

Multiconsult tilbyr våre olje og gass kunder engineering og construction management. Prosjektledelse er enten integrert i våre multidisipline prosjekter eller utføres som selvstendige oppdrag.

Multiconsult har erfarent personell og systemer for både engineering og construction management, kvalitetsovervåkning og inspeksjon. Vi har erfaring innen områder som tomteopparbeidelse, infrastruktur (veger og tekniske anlegg), bygninger, rørledninger, rigger m.m.

Innen integrerte prosjekt så er prosjektledelse disiplinene en del av oppdraget.