Marin geoteknikk

Multiconsult bistår med marine geotekniske tjenester. Det er forskjellige undervannsstrukturer for ulike formål, alle konstruksjoner må være forankret til havbunnen med et riktig fundament løsning.

Vanndybdene kan variere fra relativt grunt vann til 2000 m eller mer.

Fundamenteringsløsningene varierer betydelig avhengig av grunnforholdene. Multiconsult har bred erfaring med fundament design for alle forhold.

Sjøbunnsundersøkelser:
Multiconsult har to marine fartøyer med boreutstyr for grunnne farvann. Vi kan operere på opptil ca 40 meters dyp.