Samferdsel vei mulighetsstudie 1390x576

1/2

Løvstien | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Kirkegaten | Foto: Multiconsult

Landskap

I Multiconsult har vi profilert oss sterkt innen utvikling av urbane utemiljøer, grøntanlegg, by- og tettstedsutvikling og samferdsel. Landskapsarkitektur er representert i alle regionene hvor Multiconsult har virksomhet.

Multiconsults landskapsarkitekter har en god faglig sammensetning med medarbeidere med flere års erfaring og allsidig kunnskap og yngre medarbeidere med energi og kreativitet. Våre medarbeidere har bred erfaring fra både privat og offentlig virksomhet.

I samarbeid med kunden utarbeider vi konsept og design som skaper et unikt anlegg med bakgrunn i stedlige kvaliteter, med praktiske og moderne løsninger tilpasset vår tids estetikk, miljø- og funksjonskrav. Vi har god formgivningsevne, kunnskaper om møblering, vegetasjon- og materialbruk, i tillegg til kompetanse på terrengtilpassing, universell utforming, økologi og miljø.

Multiconsult har stort fokus på faglig utvikling og deling av kompetanse på tvers av regionene slik at vi hele tiden er oppdatert og kan tilby kunden de beste løsninger tilpasset deres ønsker og behov. Vi har erfaring fra å jobbe tverrfaglig med tett samarbeid med arkitekter, ingeniører og andre faggrupper. Vi håndterer flere typer tegnings og visualiseringsverktøy, deriblant kompetanse på 3D-visualisering.

Våre tjenester omfatter alle typer utomhusanlegg fra ide til ferdig produkt. Landskapsarkitektene deltar i alle faser fra ideutvikling/konsept, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging. Våre produkter er:

  • Mulighetsanalyser,
  • Utomhusplaner/byggeplaner,
  • Anbud og teknisk beskrivelse
  • Reguleringsplaner
  • Konsekvensutredninger
  • Stedsanalyser
  • Planteplaner
  • Skjøtselsplaner
  • Visualisering.