Kyst og marin

Multiconsult har havneplanlegging i utsatte og arktiske områder som spesialitet.

Vi bistår med tjenester innenfor marinteknikk og har ekspertise innen bølge krefter, strøm, forankring, manøvreringsanalyse og fortøyning av skip og tankskip. Tjenestene omfavner også konstruksjons teknisk og geoteknisk dimensjonering av kaier, pirer, moloer og mer.

Multiconsult har vært involvert i noen av de mest utfordrende utbyggingene langs norskekysten og i arktiske områder. Vi har prosjektert havner og marin tekniske anlegg i flere tiår og har etter hvert fått lang erfaring mht å finne tekniske og robuste løsninger. For å finne gode løsninger må en ha god forståelse for både marine operasjoner og marine tekniske forhold så vel som å finne gode konstruksjonstekniske løsninger.

Vårt kunnskapssenter for arktisk og marin teknologi ligger i Tromsø like ved inngangen til den arktiske portal.