Konsulent- og prosjektadministrative tjenester

Multiconsult tilbyr følgende konsulent- og prosjektadministrative tjenester innenfor olje og gass.

Konsulent- og prosjektadministrative tjenester:

• Utleie av fagspesialister innen prosjektledelse og engineering.
• Commissioning management.
• Tredjeparts verifikasjoner og design gjennomganger.
• Risikoanalyser.
• Kontraktsadministrasjon og innkjøp.
• Prosjektkontroll (tidsplanlegging, kostnadsestimering, vektberegninger)