Konstruksjonsteknikk

Multiconsult har et stort og meget erfarent fagmiljø innen konstruksjon av stålkonstruksjoner.

Vi utfører design og analyser på både onshore og offshore strukturer. Multiconsult har erfaring med avanserte statiske og dynamiske analyser for brann- og eksplosjon, utmatting m.m.

Multiconsult har utviklet og verifisert strukturer for både flytende og faste installasjoner for olje- og gassindustrien i over 40 år. Våre struktur tjenester kombinerer ekspertise på statiske og dynamiske strukturelle analyser inkludert løfteanalyser, termisk, vibrasjon analyser og brannkrav. Multiconsult har erfaring fra strukturelle analyser som; eksplosjonsanalyser, beskyttelse for fallende gjenstander, analyserer av båt påvirkning og DAL-analyser sammen med kollaps analyser.

Vi kan bistå i alle faser av et prosjekt fra konsept til riving.