Energibruk og bygningsfysikk

Multiconsult har som første rådgiverselskap valgt å kombinere kompetanseområdene energibruk og bygningsfysikk, og selskapets samlede fagmiljø er unikt i Norge.

Multiconsult har flere av Norges fremste og mest erfarne fagpersoner innen både energibruk, bygningsfysikk, BREEAM, miljø og bygningsintegrert solenergi samlet i samme enhet, noe som fører til en sømløs integrering av fagene.

Multiconsult er så heldige å ha noen av Norges fremste og mest erfarne fagpersoner innen både energibruk, bygningsfysikk, solenergi og BREEAM. Disse har med seg en ung og svært engasjert gruppe, og sammen jobber fagmiljøet for å påvirke byggenæringen i positiv retning.

Energi- og miljøriktig prosjektering står sterkt i Multiconsult og selskapets erfarne energirådgivere identifiserer gode totalløsninger sammen med byggherre, arkitekt og andre rådgivende ingeniører. Dette bidrar til høyere energiytelse, redusert miljøbelastning og bedre økonomi for kunden. Produktene knyttet til energiledelse og integrert energidesign, kombinert med solid kompetanse innenfor BREEAM og solenergi, er nøkkelen til de gode resultatene.

Innen bygningsfysikk har Multiconsult lang erfaring og dybdekompetanse når det gjelder materialegenskaper og transportprosesser for varme, fukt og luft, noe som blir enda viktigere for å unngå byggskader i morgendagens energieffektive bygg og tøffere klima. Fagmiljøet innen Energibruk og bygningsfysikk kan vurdere hvordan slike prosesser påvirker bygningene og materialene, og hvilke konstruksjoner, materialer og detaljløsninger som er egnet under ulike inne- og uteklimatiske forhold. Multiconsult utfører også skadevurderinger, termografering og tetthetsprøving.

Med Multiconsults breddekompetanse tilbys totalrådgivning for klimaskallet for større, komplekse bygg. Produktet omfatter alle ytelser for klimaskallet, som materialkunnskap, varmeisolering, fuktsikkerhet, tetthet, lydisolering, brannsikkerhet, energibalanse, lystransmisjon, solavskjerming, bygningsintegrert solenergi, korrosjon og bestandighet, sekundærbæresystem og renholdssystemer. Selskapets kunder bestemmer hvordan pakken skal se ut – og Multiconsult setter sammen et egnet team med noen av de beste rådgivere innenfor de aktuelle fagene.

Multiconsult er partner i The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB), som har som visjon å eliminere klimagassutslipp fra bygninger. Dette innebærer at vi bidrar med tid og midler i prosjekter med ZEB-ambisjon, og at vi til enhver tid har tilgang til og er oppdatert på det nyeste innenfor forskning på nullutslippsbygg.”

Tjenester:

 • Energiledelse og energieffektivisering med strategi- og handlingsplaner og oppfølging av energibruk
 • Energi- og miljøanalyser samt energimerking med kartlegging, analyse og forslag til tiltak samt prosjektering og rådgivning for gjennomføring
 • Integrert energidesign (IED) for realisering av energieffektive bygg for fremtiden. IED er energikonseptplanlegging og team-arbeid fra tidlig fase når man har de største påvirkningsmulighetene, samtidig som kostnadene forbundet med endringer er lave.
 • BREEAM-akkreditert profesjonell og revisor, Miljøfyrtårn og klimagassregnskap
 • Solenergi – rådgivning og prosjektering innenfor solstrøm og solvarme
 • Potensialstudie for bærekraftig oppgradering
 • Bygningsfysisk rådgivning i alle faser i byggeprosjekter
 • Skade- og tilstandsvurdering av eksisterende bygg
 • Fukt og inneklima – måling, logging og analyse
 • Termografering og tetthetsprøving med sertifiserte termografører
 • FoU innen energibruk og bygningsfysikk

 

Temaark: