Arktisk og kaldt klima engineering

Multiconsult har spesiell kompetanse innen arktisk og kaldt klima og marin teknikk.

Multiconsult utfører metocean dataanalyse, måling, arktisk teknologi, islaster, hydrodynamisk analyse, numerisk modellering av iskrefter, vinteriseringsdesign, isingsmodellering og mer.

Tjenester:

• Klima og design spesifikasjoner, inkludert sjøsprøyt ising og snødrift
• Laster fra sjøis og is påvirker konstruksjoner
• Laster fra snø og snøfonn
• Vinterdrift
• Geoteknikk og permafrost
• Bunnfaste strukturer
• Oppankrede strukturer
• Infrastrukturer i kaldt klima

Design og bygging av infrastruktur i arktiske områder byr på utfordringer på grunn av avsidesliggende beliggenhet manglende infrastruktur og klimapåvirkninger. Påvirkning på miljøet er ofte mer kritisk i disse områdene og spesiell oppmerksomhet mht design og konstruksjon er nødvendig. Spesiell oppmerksomhet på lastpåvirkninger og operative forhold er svært viktig. Det arktiske klimaet inneholder en rekke utfordringer på grunn av det kalde klimaet som for eksempel frosset jord, snø og ising, snøskredfare, havis og islaster.

Vårt kunnskapssenter for arktisk og marin teknologi ligger i Tromsø like ved inngangen til den arktiske portal.