Multiconsult - Jondalstunnelen

1/2

Jondalstunnelen. Jondal og Kvinnherad kommuner, Hordaland

Multiconsult, Rv23 Oslofjordforbindelsen

2/2

Utvidelse av Rv23 Oslofjordforbindelsen fra to til fire felt. Akershus og Buskerud.

Tunnels

Multiconsult er svært god på alle fag som inngår i en tunnel. Multiconsult sin samlede kompetanse og lange erfaring gjør at vi ser tunellen som en del av ett helhetsbilde for det totale transportsystemet. Dette samtidig som vi kan beskrive vedlikeholdsvennlige løsninger hvor tunellen bare er en del av veien, jernbanen eller T-banen.

Tuneller er omfattende oppdrag, hvor mange fag skal koordineres for å få ett optimalt resultat.

Blant fagene som inngår er:

 • Elektro fagene (El kraft, Belysning, SRO, Instrumentering, Deteksjon, ITV, Nettverk, Skjermsystemer SCADA, Beskrive kritisk programvare, Test av kritisk programvare)
 • Skilt og kjørefeltsignaler
 • Skilt teknologi for variable skilt (VMS)
 • Trafikk med trafikkplaner
 • Brann
 • Ventilasjon
 • Risiko analyse
 • Faseplaner (under bygging)
 • Vei
 • Materiallære
 • Geoteknikk
 • Grunnundersøkelser
 • VA
 • Pumper med tilhørende SRO
 • Konstruksjoner
 • LARK