Landfall

Tjenester tilbys for landfall, rørledninger, terminaler, prosessanlegg, hjelpesystemer, marine konstruksjoner, lagrings- og eksportanlegg.

Tjenester tilbys for landfall, rørledninger, terminaler, prosessanlegg, hjelpesystemer, marine konstruksjoner, lagrings- og eksportanlegg. Det omfatter også tjenester innen hele verdikjeden fra «green-field» prosjekter til modifisering av eksisterende anlegg (modifikasjonsprosjekter). Multiconsult utfører også havneplanlegging og utforming av kaier, pirer, tørrdokker mv.