Oslo (Head office)

Telephone number

21 58 50 00

E-mail

Send e-post

Postal / visiting address

Nedre Skøyen vei 2
0276 Oslo

Postal address

Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo

Billing address

Fakturamottak
Postboks 198 Skøyen
0213 Oslo

Regional director

Johan Arntzen