vannkraft Jølstra kraftverk sunnfjord energi

Visualisering av Jølstra kraftverk for Sunnfjord Energi

Vannkraft

Multiconsult har Norges største og ledende miljø innenfor rådgivning og prosjektering av vannkraft både i Norge og internasjonalt. Vi leverer tjenester innen alle fagområder og klasser, og har vært sentral i norsk vannkraftutvikling i mer enn 100 år.

Multiconsult er involvert i alle faser i utvikling av vannkraftprosjekter. Vår kompetanse strekker seg fra planlegging og miljøundersøkelser, til detaljprosjektering og byggeoppfølging. Vi leverer ingeniørertjenester for vassdragsanlegg innenfor alle fagområder og klasser iht. NVEs regelverk.

Multiconsult gjennomfører oppdrag over store deler av verden og har medarbeidere ved alle regionskontorer i Norge, samt London, Dar es Salaam og Kampala.

Kompetanse

Multiconsult er involvert i alle faser i utvikling av vannkraftprosjekter. Vår kompetanse strekker seg fra planlegging og miljøundersøkelser, til detaljprosjektering og byggeoppfølging. Vi leverer ingeniørtjenester for vassdragsanlegg innenfor alle fagområder og klasser.

Disipliner

 • Bygg og anlegg
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Maskinteknikk
 • Elkraft
 • Hydraulikk
 • Hydrologi
 • Hydrometri
 • Landskapsarkitektur
 • Miljø- og naturforvaltning
 • SHA ledelse
 • Byggeledelse
 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse