Kompetansenettverk for Landskap

Illustrasjon av prosjekt Tretoppen, Bergen Kommune.

Landskap

Multiconsult har i dag rundt 35 landskapsarkitekter representert i alle de store regionene hvor Multiconsult har virksomhet.

Landskapsarkitektenes fokusområder er blant annet innen utvikling av samferdsel, urbane utemiljøer, grøntanlegg, blå-grønne prosjekter, by- og tettstedsutvikling, energi, store landskapsinngrep, næring, skole og skjøtselsanlegg.

Bred fagkompetanse

I samarbeid med kunden utarbeider vi konsept og design som skaper et unikt anlegg med bakgrunn i stedlige kvaliteter, med praktiske og moderne løsninger tilpasset vår tids estetikk, miljø- og funksjonskrav. Vi har god formgivningsevne, kunnskaper om møblering, vegetasjon- og materialbruk, i tillegg til kompetanse på terrengtilpassing, universell utforming, BREEAM, økologi og miljø.  Multiconsult har stort fokus på faglig utvikling og deling av kompetanse på tvers av regionene slik at vi hele tiden er oppdatert og kan tilby kunden de beste løsninger tilpasset deres ønsker og behov. Vi har erfaring fra å jobbe tverrfaglig med tett samarbeid med arkitekter, ingeniører og andre faggrupper. Vi håndterer flere typer tegnings og visualiseringsverktøy, og arbeider 3D- og modellbasert i flere prosjekttyper og –faser. Vi gjennomfører oppdrag i hele Norge og har medarbeidere i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Fredrikstad.

Tjenester

Våre tjenester omfatter alle typer utomhusanlegg fra ide til ferdig produkt. Landskapsarkitektene deltar i alle faser fra ideutvikling/konsept, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeoppfølging. Våre produkter er listet opp i høyre kolonne.