Geoteknikk KNV jord kompetansenettverk

Geoteknikk: Prosjektering og rådgivning

Geoteknikk er et stadig voksende fagfelt som omhandler kunnskap om hvordan å bygge sikkert på, i eller av jord og løsmasser.

Solid teoretisk kunnskap og lang praktisk erfaring gjør oss i stand til å løse problemer knyttet til et bredt spenn av prosjekter. Dette kan være konstruksjoner på land eller på sjøbunnen, som for eksempel høyhus, bruer, industri- eller veganlegg, samt offshore installasjoner som plattformer, vindmøller, eller subsea konstruksjoner. Geoteknikk i Multiconsult dekker også undersøkelser i felt og i laboratorium, samt kvikkleireproblematikk, skred og jordskjelvvurderinger.

Ledende miljø

Multiconsult Geoteknikk er et av Norges største og ledende miljøer innen rådgivning og geoteknisk prosjektering med ca. 80 rådgivere og prosjektingeniører. Vi har lang erfaring med et prosjektarkiv fra 75 års virksomhet.

Vi gjennomfører oppdrag over hele Norge og internasjonalt blant annet gjennom Norplan. Multiconsult Geoteknikk har medarbeidere i Oslo, Fredrikstad, Lillehammer, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Steinkjer, Mo i Rana og Tromsø.

Bred fagkompetanse

Vi har kompetanse for håndtering av de fleste problemstillinger innenfor geoteknisk prosjektering og utførelse. Spesielt har vi kompetanse og erfaring innen håndtering av kompliserte tverrfaglige byggeprosjekter.

Vi legger stor vekt på helhetlige og kostnadseffektive løsninger som også ivaretar hensynet til miljø, sikkerhet og økonomi.

Tjenester

Vi har lang og solid erfaring innen:
•Grunnundersøkelser på land og til sjøs
•Laboratorieundersøkelser
•Fundamentering
•Peledimensjonering samt rammeanalyser og -målinger (PDA)
•Utgravinger, fyllingsarbeider og byggegroper
•Stabilitetsberegninger
•Setningsberegninger
•Kvikkleireproblematikk
•Jordskjelv og jord-struktur samvirke
•Fundamentering av marine konstruksjoner
•Numerisk analyse
•Prosjektering, byggeledelse og oppfølging av prosjekterte løsninger

Dette gjør vi innenfor forretningsområdene:
•Bygg og eiendom
•Samferdsel og infrastruktur
•Olje og gass
•Industri
•Energi
•Miljø og fornybare naturressurser